مجموعه نوحه های امین مقدم به زبان آذری

دانلود در ادامه مطلب...

امین مقدم

سینه زنی – ۱

سینه زنی – ۲

سینه زنی – ۳

سینه زنی – ۴

سینه زنی – ۵

سینه زنی – ۶

سینه زنی – ۷

سینه زنی – ۸

سینه زنی – ۹