دانلود مداحی بسیار زیبا از کربلایی جواد مقدم به نام آقای جوانان بهشتی

متن مداحی (اختصاصی عطر سیب):

آقای جوانان بهشتی تو روضه ی رضوان بهشتی

جنت سندش خورده به نام تو صاحب و سلطان بهشتی

آقای جوانان بهشتی تو روضه ی رضوان بهشتی

جنت سندش خورده به نام تو صاحب و سلطان بهشتی

بهشت کجا حرم کجا؟

بهشت کجا حرم کجا؟

حرم نرم برم کجا؟

حرم نرم برم کجا؟

کجارو دارم آقا کجارو دارم؟

کجارو دارم آقا کجارو دارم؟

هرجا برم از کربلا سر در میارم

کجارو دارم آقا کجارو دارم؟

کجارو دارم آقا کجارو دارم؟

هرجا برم از کربلا سر در میارم

کربلا کربلا کربلا کربلا

کربلا کربلا کربلا کربلا

تو عرش دلم خدارو دارم امضای امام رضا رو دارم

از عالمیونشم غمی نیست چون آدرس کربلا رو دارم

گدا کجا شما کجا گدا کجا شما کجا؟

زمین کربلا کجا؟

کجارو دارم آقا کجارو دارم؟

کجارو دارم آقا کجارو دارم؟

هرجا برم از کربلا سر در میارم

کربلا کربلا کربلا کربلا

کربلا کربلا کربلا کربلا

دنیا به کسی فا نکرده هیچکی دردمو دعوا نکرده

اینها غمی نیست از این میترسم از تو دور بشم خدا نکرده

بدها کجا حسین کجا بدها کجا حسین کجا؟

خوبهای عالمین کجا خوبهای عالمین کجا؟

کجارو دارم آقا کجارو دارم؟

کجارو دارم آقا کجارو دارم؟

هرجا برم از کربلا سر در میارم

دانلود از عطر سیب