دانلود مداحی حاج محمود کریمی با ضرب طبل به نام ای یل کربلا ای امید خیمه ها

ای یل کربلا ای امید خیمه ها

ای یل کربلا ای امید خیمه ها

ای شبیه مصطفی ای علی اکبر حسین

ای نفس های حسین یار رعنای حسین

ماه زیبای حسین ای علی اکبر حسین

هیییییییییییییییییییی حسین

ای بنی هاشمیون ای میر حیدریون

ای مهر فاطمیون ای علی اکبر حسین

خورشید عرض و سماء ای خون خون خدا

نور ایمان وفا ای علی اکبر حسین

ای که در دست خود داری کلید عرش اعلا

از ازا سایه ات را گستراندی به عالم والا

از روز اول عالم در عالم قبله بودی بین هر سینه داری حرم معلی

ایوان نجف عجب صفایی دارد

دانلود از عطر سیب