دانلود مداحی بسیار زیبا حاج مهدی مختاری به نام می خوام برم به شهر که کبوتراش

 

میخوام برم به شهری که کبوتراش ...... سایه سر میشن برای زائراش

آقا به هرمریض ناعلاج میده ........... شفایی که نداره هیچ کسی دواش

دیشب اومد توخواب،خوابو شکستم........ گریه کنون زانو زدم نشستم

آقا اومدگفت : به چه غم اسیری .......... گفتم آقا : طبیب گفته میمیری

نگاهی کرد و گفت : بگو فاطمه .......... قلب و دلم یه بارگی شکستن

انگار که تموم آسمونا ..................... زانو زدن به حرمتش نشستن

یه بانوی بلند ، قدخمیده ................... اومدکه چهرش شبیه ماه بود

سرم پایین گرفتم از خجالت ............. توشه من یه کوهی از گناه بود

گفتن که این دختر پیغمبر ................ که دشمنا پهلوی اون شکستن

وقتی اومد تموم آسمونا .................... زانوزدن به حرمتش نشستن

گفتم:بی بی یه کوهی ازگناهم ................ یه مجرم همیشه رو سیاهم

گفتم:بی بی دارم میمیرم از شرم ............ اگه میشه دیگه نکن نگاهم

دیدم رو صورت شبیه ماهش ................. بارونیه مثل یه دریا خیسه

یه نامه ای نوشت دیدم تو نامش ............ شفاعت من داره می نویسه

ناله زدم گفتم : چرا شفاعت ؟ ............. از دست ما یه کوله بار دردی

به من نگاهی کردو گفت که یکبار ....... واسه حسین من تو گریه کردی

یکبار واسه حسین من تو گریه کردی

دانلود از عطر سیب