گلچین نوحه ها و سبك های اجرا شده  دهه آخر ماه صفر 1388 توسط كربلایی جواد مقدم در  هیئات بین الحرمین و محبان حضرت علی اصغر (ع) تهران را می توانید به صورت تصویری از طریق ادامه مطلب دریافت نمایید .

دانلود در ادامه مطلب...

مقدم - پاشو ای دلبرم علی اكبرم (سنگین)                            حجم : 6.92 مگ

مقدم - بی تو بی دین و آیینم (شور)                                     حجم : 8.53 مگ

مقدم - ذكر تو آهنگ لب های من (شور)                                حجم : 6.56 مگ

مقدم - من فقط به عشق حرم توئه كه زنده ام (واحد)               حجم : 5.30 مگ

مقدم - من آرزو دارم كرب و بلا باشم (شور)                           حجم : 10.53 مگ

مقدم - ای جامع الاوصاف (واحد)                                         حجم : 8.88 مگ

مقدم - شد به زیر سقف روضه تو ارباب (شور)                         حجم : 6.93 مگ

مقدم - با تو قلبم خدائیه هر نفس كربلاییه (شور)                     حجم : 8.87 مگ

مقدم - می ریزه از كنج لبم خون لخته های جگرم (سنگین)          حجم : 10.4 مگ

مقدم - ای آقای جوانان بهشتی (شور)                                  حجم : 6.47 مگ

مقدم - زهر كینه برا غمش طبیبه (زمینه )                              حجم : 7.87 مگ

مفدم - تو توی طومار زوارت اسممو نندازی از قلم ثارالله (شور)       حجم : 13.22 مگ

مقدم - ذكر جنونم ذكر حسینه (شور)                                    حجم : 5.79 مگ

مقدم - دلی كه پر محنه نفساش یا حسنه (شور)                    حجم : 19.74 مگ

مقدم - من كه یك عمری دم ز عشق ناب زدم (شور)                 حجم : 18.59 مگ

مقدم - الله الله ثارالله حسین (سنگین)                                  حجم : 21.00 مگ