دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای شیخ محمود خلیل الحصری.

خلاصه ای از زندگی شیخ محمود الحصری:

در سال ۱۹۱۷ میلادی در روستایی به نام شوبرا النملا در طنطای مصر دیده به جهان گشود. محمود در چهار سالگی به مدرسه قرآن رفت. در هشت سالگی تمام قرآن را حفظ نمود و در ۱۲ سالگی وارد موسسه دینی شد ده نوع قرائت را در دانشگاه الزهرا آموخت.

شیخ محمود خلیل الحصری

زمانی که او به سن بیست و پنج سالگی رسید به عنوان یک قاری شناخته شده به شهر طنطا رفت.  ایشان یک قاری معروف در “مسجد احمدی” بودند. ده سال بعد، در ۱۹۴۴، ایشان به قاهره رفتند و در یک شبکه رادیو ای رسمی به عنوان قاری شروع به فعالیت کردند. و اولین قرائتشان را در ۱۶ فوریه ۱۹۴۴ انجام دادند.

شیخ الحصری در قاهره، به تحصیل در دانشگاه الازهر پرداختند: او در آنجا پژوهشگر دینی شناخته شده و نویسنده کتابهای مختلفی در بررسی و تحقیق در قرآن بودند. تلاوتهای استاد در خارج از مصر نیز بسیار شنیده میشود. استاد هر دو قرائت قرآن را هم تجوید و هم ترتیل را بطور کامل از خود بجای گذاشته است. فرد ایشان نیز بصورت حرفه ای قرائت قرآن را ادامه میدهند.

ایشان در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۰ دار فانی را ودا گفتند و قرائت های شنیدنی ایشان یه یادگار برای ما مانده است.

دانلود در ادامه مطلب...

دانلود ترتیل قرآن کریم با قرائت شیخ محمود الحصری:

۱٫ سورة الفاتحة

۲٫ سورة البقرة

۳٫ سورة آل عمران

۴٫ سورة النساء

۵٫ سورة المائدة

۶٫ سورة الأنعام

۷٫ سورة الأعراف

۸٫ سورة الأنفال

۹٫ سورة التوبة

۱۰٫ سورة یونس

۱۱٫ سورة هود

۱۲٫ سورة یوسف

۱۳٫ سورة الرعد

۱۴٫ سورة إبراهیم

۱۵٫ سورة الحجر

۱۶٫ سورة النحل

۱۷٫ سورة الإسراء

۱۸٫ سورة الکهف

۱۹٫ سورة مریم

۲۰٫ سورة طه

۲۱٫ سورة الأنبیاء

۲۲٫ سورة الحج

۲۳٫ سورة المؤمنون

۲۴٫ سورة النور

۲۵٫ سورة الفرقان

۲۶٫ سورة الشعراء

۲۷٫ سورة النمل

۲۸٫ سورة القصص

۲۹٫ سورة العنکبوت

۳۰٫ سورة الروم

۳۱٫ سورة لقمان

۳۲٫ سورة السجدة

۳۳٫ سورة الأحزاب

۳۴٫ سورة سبأ

۳۵٫ سورة فاطر

۳۶٫ سورة یس

۳۷٫ سورة الصافات

۳۸٫ سورة ص

۳۹٫ سورة الزمر

۴۰٫ سورة غافر

۴۱٫ سورة فصلت

۴۲٫ سورة الشورى

۴۳٫ سورة الزخرف

۴۴٫ سورة الدخان

۴۵٫ سورة الجاثیة

۴۶٫ سورة الأحقاف

۴۷٫ سورة محمد

۴۸٫ سورة الفتح

۴۹٫ سورة الحجرات

۵۰٫ سورة ق

۵۱٫ سورة الذاریات

۵۲٫ سورة الطور

۵۳٫ سورة النجم

۵۴٫ سورة القمر

۵۵٫ سورة الرحمن

۵۶٫ سورة الواقعة

۵۷٫ سورة الحدید

۵۸٫ سورة المجادلة

۵۹٫ سورة الحشر

۶۰٫ سورة الممتحنة

۶۱٫ سورة الصف

۶۲٫ سورة الجمعة

۶۳٫ سورة المنافقون

۶۴٫ سورة التغابن

۶۵٫ سورة الطلاق

۶۶٫ سورة التحریم

۶۷٫ سورة الملک

۶۸٫ سورة القلم

۶۹٫ سورة الحاقة

۷۰٫ سورة المعارج

۷۱٫ سورة نوح

۷۲٫ سورة الجن

۷۳٫ سورة المزمل

۷۴٫ سورة المدثر

۷۵٫ سورة القیامة

۷۶٫ سورة الإنسان

۷۷٫ سورة المرسلات

۷۸٫ سورة النبأ

۷۹٫ سورة النازعات

۸۰٫ سورة عبس

۸۱٫ سورة التکویر

۸۲٫ سورة الإنفطار

۸۳٫ سورة المطففین

۸۴٫ سورة الإنشقاق

۸۵٫ سورة البروج

۸۶٫ سورة الطارق

۸۷٫ سورة الأعلى

۸۸٫ سورة الغاشیة

۸۹٫ سورة الفجر

۹۰٫ سورة البلد

۹۱٫ سورة الشمس

۹۲٫ سورة اللیل

۹۳٫ سورة الضحى

۹۴٫ سورة الشرح

۹۵٫ سورة التین

۹۶٫ سورة العلق

۹۷٫ سورة القدر

۹۸٫ سورة البینة

۹۹٫ سورة الزلزلة

۱۰۰٫ سورة العادیات

۱۰۱٫ سورة القارعة

۱۰۲٫ سورة التکاثر

۱۰۳٫ سورة العصر

۱۰۴٫ سورة الهمزة

۱۰۵٫ سورة الفیل

۱۰۶٫ سورة قریش

۱۰۷٫ سورة الماعون

۱۰۸٫ سورة الکوثر

۱۰۹٫ سورة الکافرون

۱۱۰٫ سورة النصر

۱۱۱٫ سورة المسد

۱۱۲٫ سورة الإخلاص

۱۱۳٫ سورة الفلق

۱۱۴٫ سورة الناس