حکومت جهانى موعود را از دو منظر مى‏توان مطالعه کرد:

۱٫ به عنوان آرمانى دور دست که باید در انتظار تحقق آن باشیم، که در آن صورت، هیچ تأثیرى در واقعیت‏هاى موجود جامعه ندارد.

۲٫ به عنوان الگویى واقعى براى سامان بخشى به وضع موجود و هدف معینى که توان جهت بخشى به حرکت‏هاى اجتماعى ما را دارد، اگر چه تحقق کامل آن در زمان حضرت بقیة الله صورت مى‏گیرد.

برای دیدن به ادامه مطلب برید...

البته ما نباید همه مشخصه‏هاى بیان شده در مورد حکومت مهدى(عج) را فقط ترسیم کننده وضعیت آینده جهان بدانیم، بلکه باید این فرهنگ را در تمام عرصه‏هاى اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى، جامعه خود پیاده کنیم و این نوعى الگوپذیرى از قیام عدالت‏گستر است. براى دستیابى به این مهم به برخى ویژگى‌هایى که در روایات براى حکومت جهانى امام غایب شمرده شده است، اشاره مى‏کنیم:

۱٫ ساده زیستى کارگزاران حکومت

عنایت به بعضى از روایات، تصویر بسیار روشنى از شیوه زندگى حکمران سراسر عالم به ما مى‏دهد. امام صادق(علیه‌السلام) فرمود:

به چه ملاک درباره ظهور قائم، تعجیل مى‏طلبید؟ به خدا سوگند، او جامه‌ی ضخیم مى‏پوشد و خوراک خشک و ناگوار مى‏خورد.۱

اصولاً پذیرفتن مسئولیت حکومت مردم تعهد مضاعفى را بر عهده پذیرنده این مسئولیت مى‏آورد و او را ناچار مى‏سازد که زندگانى خویش را با ضعیف‏ترین طبقات اجتماع هماهنگ سازد تا درد آنها را با تمام وجود احساس کرده و همت خویش را صرف بهبود آلام آنها کند. روایت زیر، رسالت سنگین پیشوایان و کارگزاران جامعه عدل اسلامى را به خوبى بیان ‏مى‏کند:

روزى یکى از یاران امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) عرض کرد: اى امیر مؤمنان! چرا باید تو در این پوشاک زبر تن‌آزار باشى و خوراک ساده میل کنى؟

فرمود: خدا بر پیشوایان دادگر واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا مستمندى، تنگدست را به هیجان نیاورد و به طغیان وا ندارد.۲

روزى یکى از یاران امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) عرض کرد: اى امیر مؤمنان! چرا باید تو در این پوشاک زبر تن‌آزار باشى و خوراک ساده میل کنى؟ فرمود: خدا بر پیشوایان دادگر واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا مستمندى، تنگدست را به هیجان نیاورد و به طغیان وا ندارد.

۲٫ قاطعیت با کارگزاران و ملاطفت با زیردستان

یکى از ویژگى‏هاى مهم دولت جهانى امام مهدى(عج) سختگیرى و قاطعیت درباره کارگزاران، مجریان امور و برخورد شدید با متخلفان است. در روایت زیر درباره قاطعیت و سازش ناپذیرى حضرت ولى عصر(عج) در مقابل کارگزاران و ملاطفت و مهربانى آن حضرت با بیچارگان و مستمندان چنین آمده است:

امام على(علیه‌السلام) بخشنده است، او درباره عُمّال، کارگزاران و مأموران دولت ‏خویش بسیار سختگیر است و با ناتوانان و مستمندان بسیار دل رحم و مهربان.

۳٫ تأمین رفاه اقتصادى مردم

امام  زمان (عج)

در زمان حکومت امام مهدى(عج)، رفاه اقتصادى و آسایش معیشتى بر تمام بخش‏ها و زوایاى زندگى بشر پرتو مى‏افکنده و انسان‏ها آسوده خاطر از مشکلات روزمره مى‏توانند به سازندگى معنوى خود بپردازند.

امام على(علیه‌السلام) در این ‏باره مى‏فرماید: بدانید اگر شما از طلوع‏کننده شرق امام مهدى(عج) پیروى کنید، شما را به آیین پیامبر در آورد … تا از رنج طلب و ظلم(در راه دستیابى به امور زندگى) آسوده شوید و بار سنگین(زندگى) را از شانه‏هایتان بر زمین نهید.۳

۴٫ گسترش عدالت و مساوات

عدالت مهدى آنچنان فراگیر و گسترده است که حتى به درون خانه‏ها نیز نفوذ کرده و روابط خصوصى افراد خانواده را تحت تأثیر قرار مى‏دهد، کارى که از عهده هیچ نظام حقوقى برنمى‌آید. امام صادق (علیه‌السلام) مى‏فرماید:

به خدا سوگند مهدى(عج) عدالتش را تا آخرین زوایاى خانه‏هاى مردم وارد مى‏کند، همچنان ‏که سرما و گرما وارد خانه ما مى‏شود.۴

در روایت دیگر از امام باقر(علیه‌السلام) درباره شمول عدالت صاحب الزمان(عج) آمده است: امام قائم(عج) (اموال را) برابر تقسیم مى‏کند و میان مردم نیکوکار و بدکار به عدالت رفتار مى‏نماید.۵

برگرفته از کتاب سپیده امید، سیدحسین اسحاقى