نوحه شب 19 صفر 1388 کربلایی جواد مقدم که در هیئت بین الحرمین - تهران اجرا شده است را می توانید به صورت صوتی از طریق عطر سیب دریافت کنید.

                                                     کرب و بلا غروب شده بارون می باره ( زمینه )